Tüketici Şikayet Dilekçesi

 

               TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                   AMASYA
 
DAVACININ  (Şikayet Edenin) :  
 
Adı Soyadı                         : ......................................................................................................
 
TC No:                               : ...............................................
 
Adresi                                :  ........................................................................................................
 
Tel / Faks (varsa)               : ............................................. / .......................................................
 
DAVALININ  (Şikayet edilenin) :
 
Adı Soyadı –Ünvanı         : .......................................................................................................
 
Adresi                                : ........................................................................................................
 
Vergi No                             : ........................................................................................................
 
 
Şikayetin Parasal Değeri : ..........................................TL.
 
Netice-i Talep                    :........................................................................................................     
 
Dava Konusu  Olayın Açıklaması :  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 .... /... / 2013
                                                                                                                                 Adı – Soyadı
                                                                                                                                       imza
 
 
 
Eki :(Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.)
 1-
 2-