Türkiye İsraf Raporu

Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) 25 adet öncelikli dönüşüm programına yer verilmiş ve bu programlar için de koordinatör ve sorumlu kurum/kuruluşlar belirlenmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (TKPGGM) sorumlu kurum, Kalkınma Bakanlığı’nın ise (Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanlığı) koordinatör kurum olarak belirlendiği ‘İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi’ başlıklı 2. bileşenin de dâhil olduğu “Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi” programının hedefi, temel olarak mevcut durumda % 15’in altında kalan yurtiçi tasarruf oranının 2018 yılına kadar % 19 seviyesine çıkarılmasıdır.

Bu kapsamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde oluşturulan araştırma heyeti tarafından, israf kavramının ilgili literatüre dayanılarak kabul edilebilir bir tanımının oluşturulması ve bu tanıma dayanılarak Türkiye genelinde israfın boyutlarının incelenmesi, israfın yoğun olarak gerçekleştiği tüketim alanlarının ortaya konulması ve böylelikle israfı önlemeye yönelik olarak yapılacak iletişim çalışmalarına kaynaklık edecek bulgulara ulaşılması amacıyla IBBS Düzey-2 kapsamında, 26 ilin kent merkezlerinde 1.650 görüşme gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İsraf Raporu çalışmasına erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.