4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 İnci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayımlandı.

“4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ” 06.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  Bu çerçevede; Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yapacakları mahsup veya tahsilinden vazgeçme işlemleri ve bu süreçte yapılması gereken işlemler belirlenmiştir.  

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan“tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan” ibaresi nedeniyle, birliklerin kooperatiflerden olan alacakları konusunda bazı tereddütler oluşmuştur.

Bu çerçevede; vergi sorunları ile karşılaşılmaması, oluşan tereddütlerin giderilmesi,  uygulama birliğinin sağlanması ve Kanunun Geçici 5 inci maddesi kapsamında ilgili maddenin gerekçesi de gözetilerek Birlikler ile ortak kooperatifler arasında özellikle DFİF kredisi işlemlerinden kaynaklanan borç-alacak ilişkilerinin muhasebe kayıtları üzerinde de düzenlenmesi, amaçları doğrultusunda “tahsil kabiliyeti kalmamış bulunan”  ifadesini açıklayan söz konusu tebliğ hazırlanmıştır.

Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında tahsil kabiliyeti kalmamış olarak değerlendirilebilecek alacaklar tebliğde maddeler halinde açıklanmıştır.


“4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ”  için  tıklayınız...