Hizmet Standardı

                                      
 

AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

 
İÇ TİCARET VE HAL HİZMETLERİ ŞUBESİ

S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
1 ŞİRKET GENEL KURULLARINA KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİ  1-Dilekçe 
2-Yönetim Kurulu Kararı  
3-Gündem
4-Dilekçe sahibinin imza sirküleri
5-Yönetim Kurulunun göreve seçildiğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
6-Komiser Harcının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu  (2016 Yılı  Mesai  İçi: 137.77 TL. Mesai dışı  183,70 TL)
  T.C.Ziraat Bankası Amasya Şb.hs.No: 626 35796-5002
  Başvuruların toplantı gününden en az 10 gün önce yapılacaktır.
4 SAAT
2 5957 SAYILI “ SEBZE VE 
MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE 
TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN  TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA 
KANUN VE  UYGULAMALARI 
 
1-Şikayet Dilekçesi. Şikayete delil oluşturacak evraklar.
2-Bildirimci Kayıt İşlemleri (Dilekçe, Oda Kaydı, İmza Sirküleri, Başvuru Formu)
3-Yaş Sebze ve Meyve Ticareti yapanların yasa çerçevesinde kontrol ve denetimi
1 GÜN
                 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,           
  hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                             İkinci  Müracaat Yeri              : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                              İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                         Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                  E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
HAL HAKEM HEYETİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
1 HAL HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT VE ŞİKAYETİN 
SONUÇLANDIRILMASI 
1-Şikayet Dilekçesi.
2-Şikayet konusuna ait fatura, sevk irsaliye, künye no gibi belgeler
4 - AY
       
                 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,          
  hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                             İkinci  Müracaat Yeri             : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                              İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                         Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                  E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
 
                                          AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
TÜKETİCİ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ  HİZMETLERİ ŞUBESİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
 
1
GARANTİ BELGESİ VE GARANTİ BELGESİ MUAFİYET 
YAZISI VERİLMESİ 
 
 
Bakanlıkça düzenlenmektedir.
 
 
2 ETİKET DENETİMİ  1-Şikayet dilekçesi . 
   PGD  yönetmelik hükümleri kapsamında denetim.
1 GÜN
3 SATIŞ SONRASI HİZMET 
YETERLİLİK  BELGESİ 
VERİLMESİ 
 
 
Bakanlıkça düzenlenmektedir.
 
 
 
İŞ YERİ DIŞINDA  SATIŞ YETKİ 
BELGESİ VERİLMESİ 
1-Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun İş Yeri Dışında Satış Yetki  
   Belgesi (2 adet),
2-Tüketicinin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,
3-Kapıdan satışa konu olacak mal ve hizmet listesi,
4-Kapıdan satış yapılması öngörülen il veya iller,
5-Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka , posta ve benzeri hesap bilgileri,
6-Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
7-Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi
8-Satıcı veya Sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. 
1 GÜN
           
          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,         
          hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                             İkinci  Müracaat Yeri            : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                              İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                         Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                  E-Posta amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
 
1
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ  1-Dilekçe
2-Şikayete İlişkin Sözleşme, Garanti Belgesi,fatura v.b.belgeler,
3-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun  gereği 3000,00-TL nin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici mahkemesine başvuru zorunludur.
 
 
3 AY
           
         
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,           
  hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                             İkinci  Müracaat Yeri              : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                              İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                         Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                  E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
 
AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
 
ESNAF VE SANATKARLARHİZMETLERİ ŞUBESİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
 
1
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI VE BİRLİĞİ SEÇİMİ  
İÇİN TEMSİLCİ 
GÖREVLENDİRİLMESİ 
1-Dilekçe
2-Toplantıya ait İlan (Gazete ) 
3-Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ait Karar 
4- Müracaat toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yazılı olarak yapılmalıdır.
 
1- GÜN
 
 
 
2
     
 
 
 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,           
  hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                              İkinci  Müracaat Yeri             : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                               İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                          Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                   E-Posta amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
 
 
AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
KOOPERATİF HİZMETLERİ ŞUBESİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
1 KOOPERATİF GENEL 
KURULLARINA BAKANLIK 
TEMSİLCİSİ 
GÖREVLENDİRİLMESİ 
1-Dilekçe   2-Gündem   3-Çağrı ilanı Kararı,  4-Yetki Belgesi,
5-Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı için Defterdarlık vezne alındısı,
(Mesai içi:45,00 TL.  Mesai dışı:90.00 TL.) 2016 yılı için
 NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması, Tüm üyelerin toplantıya katılımı söz konusu ise (47. Madde) bu süreye uyulmadan  başvuru yapılabilir.
4 SAAT
 
2
KOOPERATİF GENEL 
KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ 
VE BELGELERİN VERİLMESİ 
1-Dilekçe,
(Kooperatif  üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
 
4 SAAT
3 KOOPERATİF KURULUŞLARI  1-Başvuru Dilekçesi,
2-5 Adet Ana Sözleşme (3 Adet noter tasdikli)
3-Vergi kaydı
4-Mesleki  Esnaf odası kaydı
5-Araç ruhsatı (Noterden Onaylı  yük ve  yolcu taşıma kooperatifleri için)
1 - GÜN
           
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,           
hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                              İkinci  Müracaat Yeri             : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                               İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                          Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                   E-Posta amasya.tim@gtb.gov.tr
 
 
AMASYA  TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 
 
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
S. 
NO
HİZMETİN ADI                    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN 
TAMAMLANMA
SÜRECİ
1 PERSONEL ALIM İŞLEMLERİ   
Bakanlıkça Gerçekleştirilmektedir
 
 
2
PERSONEL NAKİL İŞLEMLERİ 1-Dilekçe
2-Diploma 
3-Özgeçmiş
2 SAAT
3 PERSONEL GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 1-Bakanlık atama onayı
2-Nüfüs Kağıdı Fotokopisi
3-Diploma
4-Aile Bildirimi 5-Mal bildirim Beyanı
6-8 Adet  Fotoğraf
4- SAAT
           
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,           
hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü                                             İkinci  Müracaat Yeri             : Amasya  Ticaret  İl Müdürlüğü
İsim       : Sedat MUTLU                                              İsim        : Ahmet AKBAY
Unvan  : Tekniker                                                         Unvan  : İl Müdürü
Adres  : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B            Adres    : Gümüşlü Mah. Atatürk Cad. No:9/B
Telefon : 0358 212 7733                                               Telefon : 0358 2183069
Faks      : 0358 212 7763                                                Faks   : 0358 2130584
E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr                                  E-Posta : amasya.tim@gtb.gov.tr