VALİMİZ DR. OSMAN VAROL, MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ÇALIŞMA ZİYARETİNDE BULUNDU

Valimiz Dr. Osman Varol, Müdürlüğümüze çalışma ziyaretinde bulundu. Müdürlüğümüze gelişinde Valimizi, İl Müdürümüz Ahmet Akbay ve personeli karşıladı. Daha sonra İl Müdürümüz tarafından kurumu hakkında kapsamlı bilgi verildi.

          Valimiz Dr. Osman Varol, Müdürlüğümüze çalışma ziyaretinde bulundu. Müdürlüğümüze gelişinde Valimizi, İl Müdürümüz Ahmet Akbay ve personeli karşıladı. Daha sonra İl Müdürümüz tarafından kurumu hakkında kapsamlı bilgi verildi. 

        Ardından kurum hizmetleriyle ilgili sunum yapan İl Müdürümüz Ahmet Akbay kurum hizmet binası ve personel durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu. İl Müdürümüzün burada yaptığı konuşmasında: “Ticaret İl Müdürlüğü olarak, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Ayrıca sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri ile Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmaktayız. Ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevlerini yürütmekteyiz. Bunun yanında tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmekte olup, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamaktayız.”dedi.
 
Valimiz sunulan bilgilerin ardından Müdürlüğümüzün alt birimlerinin yöneticileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda kurumun faaliyetleri ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunlar ve varsa tıkanma noktalarına dair görüş alışverişinde bulunarak, çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.    
 
Valimiz yapılan toplantının ardından şu değerlendirmelerde bulundu: “Ticaret İl Müdürlüğü çeşitli alanlarda işletmelere ve halkımıza hizmet sunmaktadır. Ayrıca işletmelere sağladığı hizmetin yanı sıra Tüketici haklarının korunması noktasında da görev üstlenmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız aldıkları ürün ve hizmetlerde hak kaybına uğramamaktadır. Ben özverili çalışmalarından ötürü kurumumuzun idarecilerine ve personeline teşekkür ediyorum.” Valimiz ziyaretin ardından İl Müdürümüz Ahmet Akbay ve personeline ve diğer ilgililere teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.