Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılıyor

üketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün itibariye 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir. Ancak, aradan geçen süre içerisinde hakem heyetlerinin yapısının yeniden gözden geçirilerek günün gelişen ve değişen şartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyaç ve gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları heyetlerin kapatılması çalışması olmayıp, yetki alanlarının (karar mercilerinin) yeniden belirlenmesi olarak hazırlanmıştır.

Tüketiciler, bulundukları yer Kaymakamlıklarına bizzat giderek ya da E-Devlet Kapısıyla Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.

Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dağıtımlı yazı-I
Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Bakanlık onayı
Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Bakanlık onayı eki liste
Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dağıtımlı yazı-II
Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırmasına ilişkin TÜBİS kullanım kılavuzu
Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırma uygulama takvimi
İllere göre Tüketici hakem heyetlerinin dağılım şeması