TİCARET İL MÜDÜRÜMÜZ AHMET AKBAY GÖREVİNE BAŞLADI

27.07.2014 tarih ve 29073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.07.2014 tarihli ve 2014/827 sayılı Karar ile Amasya Ticaret İl Müdürümüz Sayın Ahmet AKBAY 11.08.2014 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.