Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik Taslağı

Bakanlığımızca hazırlanan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form için  
tıklayınız.

Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.