REKABETÇİ ve YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI

   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış
olan 2014-2020 yıllarını kapsayan  Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programına  başvuru yapmak için tıklayınız.