ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN YAPILACAK BİLDİRİM İŞLEMLERİNDE “GÜVENLİK SÖZCÜĞÜ” UYGULAMASINA GEÇİLİYOR.

Sebze ve meyvelerin ilk çıkış noktalarından perakende satış noktalarına kadar ki sürecin elektronik ortamda takibini öngören Hal Kayıt Sistemi, “bildirim modeli” üzerine kurulu bir sistemdir. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca bildirim 444 0 425 nolu Hal Kayıt Sistemi Çağrı Merkezi üzerinden de yapılabilmektedir.
Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimlerde çağrı merkezi personelince, bildirim işleminden önce bildirimcilerin kimlik bilgilerine ilişkin gerekli sorgulamalar yapılmaktadır.
Söz konusu kimlik sorgulamasına ilişkin olarak gelinen aşamada Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler esnasında gerekli güvenlik önlemleri gereğince “GÜVENLİK SÖZCÜĞÜ” uygulamasına 02/01/2016 tarihi itibarıyla geçilecektir.
Bu itibarla, Çağrı Merkezi üzerinden bildirim yapmakta olan / yapacak olan bildirimcilerin 02/01/2016 tarihine kadar https://hks.hal.gov.tr adresi kullanılarak Sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan “Kullanıcı İşlemleri” yolu takip edilerek gelen sayfada “Güvenlik Sözcüğü” kısmı kullanılmak üzere bir kelime belirlemesi gerekmektedir. Bildirimcilerin, belirlemiş oldukları güvenlik sözcüğünü aynı sayfa üzerinden değiştirmeleri mümkün bulunmaktadır.
Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimlerde, güvenlik sözcüğü belirlenmiş ise, ilgili personelce bu güvenlik sözcüğü sorgulanacak, sorgulamanın doğru olması halinde bildirim işleminin yapılmasına müsaade edilecektir.
Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmamasını teminen güvenlik sözcüğünün belirlenmesi ve belirlenecek bu güvenlik sözcüğünün başka kişilerle paylaşılmamasına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.