Bakan Tüfenkci'nin Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı

Bugün 56 bini aşan sayılarıyla 40’a yakın türde faaliyet gösteren ve 7 milyondan fazla insanımızın ortak olduğu kooperatifler, güç birliğinin, refahın ve gelişmişliğin ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına öncülük ediyorlar.

Temelini imece ruhundan alan kooperatifler, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın önemli araçlarından biridir. İnsan odaklı uygulamaları, sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynamaları, istihdam yaratmaları ve çevreye duyarlı politikalarıyla kooperatifler, diğer işletme modellerinden farklılaşmaktadır. Tüketimden kefalete, tarımdan lojistiğe, ormancılıktan eczacılığa kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren başarılı kooperatif işletmeler, yarattıkları katma değerle toplumsal gelişmeye önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Hammadde üretim ve tüketim zincirinde aracıları en aza indirerek üretici ve tüketicilerin daha etkin korunmasına, ekonomik bakımdan güçlenmesine katkı sağlayan kooperatifler,  kişilere kendi kendilerini yönetme yeteneğinin kazandırılmasını da sağlarlar. Kooperatifler sergiledikleri dayanışma kültürüyle, yaşanan ekonomik krizlere karşı diğer sermaye şirketlerine kıyasla daha az etkilenmekte, ekonomide yeni yapılanmaların önünü açarak toplumsal faydayı en üst düzeye taşımaktadır.

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre; dünya genelinde 800 binden fazla kooperatif ve 1 milyardan fazla kooperatif ortağı bulunmaktadır. Ekonominin her alanında faaliyet gösteren kooperatifler, dünya çapında 250 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağlamaktadır. Dünya genelinde özellikle enerji, sigorta, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde önemli faaliyetlerde bulunan kooperatifler, sadece yerel bazda değil ulusal bazda da kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde tohumları Mithat Paşa tarafından atılan kooperatifler, bugün 56 bini aşan sayılarıyla 40’a yakın farklı türde faaliyet göstermektedir. 7 milyondan fazla insanımızın ortak olduğu bu kooperatifler, güç birliğinin, refahın ve gelişmişliğin ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına öncülük ediyorlar. Bugün, Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasına giren, faaliyet konusu ürünlerde ihracat şampiyonu olan, faaliyet gösterdiği bölgede önemli bir istihdam yaratan birçok başarılı kooperatifimiz ve kooperatif birliğimiz bulunmaktadır.

Üretilen ürünlerin yerli olması ve üretim esnasında faaliyet gösterdikleri bölge insanına istihdam yaratılması nedeniyle kooperatifler, yerli malı üretimine de ciddi destek olmaktadırlar. Böylece yerli sermayeyi bir araya getiren kooperatifler aracılığıyla yerli malı ürünlerin üretilmesi ve kullanılması da teşvik edilmektedir.

Türk kooperatifçiliğini daha ileriye taşımak, geleceğe hazırlamak amacıyla 2012 yılında uygulamaya koyduğumuz “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” tüm kooperatiflerimiz için yol gösterici bir belge niteliğindedir. Söz konusu Strateji kapsamında yer alan 36 faaliyetin tamamlanması için, Bakanlık olarak kooperatif üst kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaktayız.

Kadın işgücünün kooperatif çatısı altında ekonomiye kazandırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımızca yurt genelinde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını hızla yürütmekteyiz. Bu çalışmaların neticesinde, 2012 yılından buyana birçok ilde düzenlediğimiz ikişer günlük eğitimler neticesinde toplam 1.252 kişiye eğitim katılım belgesi verdik. Bugün aktif olarak faaliyet gösteren yaklaşık 120 kadın kooperatifinden yirmiye yakını bu yıl kurulmuştur.

Bakanlığımız öncülüğünde; Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-BİS), Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP), Kooperatifçilik Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ), Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite Geliştirme Projesi (KADIN-KOOP), Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KOOP-GİR), Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İdari ve Mali Yapılarının Geliştirilmesi Projesi (BİRGEP 1), Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yeni Mevzuata Uyumu Eğitim Projesi (BİRGEP 2) gibi projeler başta olmak üzere kooperatifçiliğin gelişmesi için birçok değişik alanda faaliyet ve projeler yürütmekteyiz. Ayrıca, tarım satış kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş süreçlerini kolaylaştırarak yeni alanlarda bu tür kooperatiflerin kurulmasına imkân sağlayacak projeler de geliştirmekteyiz.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Türk kooperatifçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, bu günün kooperatifçilik bilincinin artırılması ve bu alanda hayırlı çalışmalar yapılmasına vesile olmasını dilerim.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bülent TÜFENKCİ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gümrük ve Ticaret Bakanı