AMASYA İLİ VE İLÇELERİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

 
14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin düzenlenmesi Hakkında Kanun Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" in 12. maddesinin 4. fıkrasına istinaden ilimizde mevcut Yöresel ürünler aşağıda bulunan uzantıda gösterilmiştir.
 

AMASYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

NOT:
Bu listeye 7(Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5(Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve yöresel ürün tespitinde öneride bulunan kuruluşlara gönderilecektir.
 
AMASYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ İLANI
İLAN TARİHİ : 29.03.2017