Kooperatiflerle İlgili İşlemler

1. Temsilci İstemi Dilekçe Örneği
2. Toplantı Bitiminde Verilecek Belgeler
3.  Kooperatif Kuruluş İşlemleri
    EK1: Kooperatif Kuruluş İzni Başvuru Formu
    EK2: Kooperatif ve Üst Kuruluşlar Genel Durum Bildirim Formu
    EK3: Kooperatif Ana Sözleşme Tür Değişiklik İzni  Başvuru Formu
    EK4: Defterlerin Tasdik Zamanı
    EK5: Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu
    EK6: Denetleme Kurulu Raporu

 Amasya Ticaret İl Müdürlüğünce Kurulacak Kooperatif Örnek Anasözleşmeler

1 Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
2 Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
3 Üretim ve Pazarlama Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
4 Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
5 Tüketim Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
6 Temin Tevzi Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
7 Turizm Geliştirme Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
8 Küçük Sanat Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
9 Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
10 Pazarcılar İşletme Kooperatifi.pdf Dosyayı İndir
11 Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi.pdf Dosyayı İndir
12 Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi.pdf Dosyayı İndir