Tüketici Hakem Heyeti

     Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların henüz mahkemeye yansımadan ve "dava" ya dönüşmeden, hakim sıfatını taşımayan "bağımsız üçüncü kişiler" tarafından çözüme bağlanması, alternatif bi uyuşmazlık çözüm mercii olarak hukukumuza girenhakem heyetleri, tüketicinin hak arama yollarını kolaylaştırmak, tüketici uyuşmazlıklarının, daha hızlı ve daha ucuz biçimde sonuçlanmasını sağlayarak tüketicileri haklarını kullanması konusunda teşvik etmek amacıyla oluşturulmuşlardır.      
      Türkiye genelinde 81 İl ve 892 ilçe olmak üzere toplam 973 hakem heyeti bulunmaktadır. İlimizde ise1 il ve 6 ilçe hakem heyeti mevcuttur.

      6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında; 3.610 TL.  ye kadar uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine,  2.399 TL. ye kadar uyuşmazlıklarda ise İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.